Zorg

Nijmeijer koelt zorg

Nijmeijer Koeltechniek adviseert u vanaf het eerste ontwerp van de koeltechnische installatie tot en met de realisatie, het onderhoud en de bijbehorende temperatuurbewaking. Door ruim 40 jaar ervaring met het ontwerpen en installeren van koeltechnische installaties in de zorgsector weten wij welke hoge eisen er worden gesteld aan deze apparatuur. Neem gerust contact op met ons voor advies op maat.

Temperatuurcontrole in de zorgsector

Koeltechnische apparatuur voor de zorgsector moeten aan strenge wettelijke eisen voldoen; de temperatuur moet constant beheersbaar zijn en 24/7 worden bewaakt. Een constante en stabiele temperatuur van medische apparatuur, zoals medische koelingen, kan worden gegarandeerd door de juiste koeltechnische installatie en een professionele temperatuurbewaking. Het optimaal gekoeld bewaren van bloed, plasma, medicijnen en andere medisch benodigde middelen is van levensbelang en vraagt om koeltechnische apparatuur met extra beveiliging en een betrouwbare back up installatie.

Temperatuurbewaking door Nijmeijer Koeltechniek

Nijmeijer Koeltechniek zorgt ervoor dat de koeltechnische installaties van de zorgsector optimaal worden bewaakt. Via een online verbinding houden wij toezicht op de temperatuur van de medische koelapparatuur en wordt deze waar nodig bijgesteld.

Leverancier van koeling in laboratoria

De handelingen en processen die in een laboratorium worden uitgevoerd vragen om hoogwaardige koeltechniek op maat. Onze ervaring in de zorgsector verzekert u van een professionele koeltechnische installatie.

Wij zijn uw onafhankelijke leverancier van diverse merken medische koel- en vrieskasten. Wij kunnen een compleet en scherp voorstel maken voor het leveren van o.a. Gram medische koel- en vrieskasten, Dometic plasma bewaarkasten, bloed koelkasten, plasma vrieskasten, medicijn koelcellen, medicijnkoelkasten, alles voorzien van de bijbehorende validatie rapporten.

Tevens leveren en plaatsen wij ultra low vriezers die koelen tot -80 °C. Ook hier ontzorgen wij u volledig, vanaf de eerste aanvraag tot en met het plaatsen van de nieuwe koeltechnische apparatuur en het eventueel afvoeren van uw bestaande koelkasten en vrieskasten.

Koeling en verwarming in zorginstellingen

Nijmeijer Koeltechniek ontwerpt, levert en plaatst koeltechnische apparatuur bij zorginstellingen, zoals koelkasten ten bate van voedsel koeling, voedsel koelcellen in centrale of decentrale keukens en koelkasten op patiëntenkamers. Daarnaast ontwerpen, leveren en installeren wij onder andere airco oplossingen voor appartementen en zorgkamers, centrale airconditioning installaties VRF voor een aangename koeling of verwarming en airconditioning voor teamposten.

Koelen en vriezen van grootkeukens in zorginstellingen

In de sector grootkeukens is de bewaking van de voedselhygiëne en de voedselveiligheid van groot belang. Het inzetten van professionele koel- en vriesapparatuur is hierbij uiteraard onmisbaar. Bij het vervaardigen van grote hoeveelheden voedsel is het essentieel dat de etenswaar op de juiste en passende wijze wordt afgekoeld na bereiding, zodat de kwaliteit en de voedingswaarden van het voedsel na het opwarmen worden gewaarborgd.

Nijmeijer Koeltechniek is bekend met de wettelijke regelgeving en de eisen die er worden gesteld aan de koeling, verwerking en bereiding van voedsel.

Servicedienst en bewaking van temperatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week

Onze servicedienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar. Wij krijgen een eventuele storing direct in beeld en kunnen hierdoor op tijd reageren. Door middel van een back up systeem blijft de koeling altijd operationeel.